Inloggen leden

Home

Welkom bij EHBO - vereniging St. Joannes de Deo.

Onze vereniging is opgericht in 1932. 

Ter gelegenheid van ons 75-jarig bestaan op 2 mei 2007 werd aan onze vereniging 

de Mgr. Venings Medaille uitgereikt door de Nationale Bond voor EHBO.

Wij zijn een vereniging met ca. 85 leden.

Een aantal van onze leden kan u regelmatig als vrijwilliger bij evenementen tegenkomen.

Hiervoor kunnen verenigingen / stichtingen een aanvraag indienen bij het secretariaat.

We zetten o.a. bij volgende evenementen ons beste beentje voor:

* Keramiekdagen Gouda

* Oranjenacht

* Singelloop

* EHBO - post Surfplas Reeuwijk ( toerbeurt met zusterverenigingen)

 

 

 

Waarom Eerste Hulp Bij Ongelukken?

 

Nog steeds is het slecht gesteld met de eerste hulp bij ongelukken in Nederland.

Vooral het gebrek aan kennis lijkt een grote rol te spelen.

39% van de mensen die geen eerste hulp verlenen, zouden dit wel doen als ze wisten

wat te doen bij een ongeval.

Wilt u bij deze groep horen?

Of wilt u:

* Kunnen helpen wanneer er iets mis gaat, thuis, op straat of op uw werk?

* Kunnen handelen wanneer er iemand een hartstilstand krijgt?

* Kunnen helpen wanneer u tijdens uw vakantie is het buitenland bij een ongeluk betrokken geraakt?

* Kunnen helpen wanneer uw echtgeno(o)t(e), kind, kleinkind, buur etc. iets overkomt.

 

 

Als gediplomeerd Eerste Hulpverlener bent u in staat om hulp te bieden.

Om deze vaardigheden te leren / bij te houden kan u een cursus volgen.

In deze lessen wordt de leerstof aangeleerd / herhaald en indien nodig uitgebreid.

Verder leert u nieuwe technieken op het gebied van eerste hulp.

 

Bijna 300.000 Nederlanders hebben een geldig Eerste Hulp Diploma van het Oranje Kruis.

Jaarlijks worden zo'n 40.000 diploma's uitgereikt, maar laten helaas ook veel diplomabezitters hun diploma verlopen.

Er moet dus nog veel gebeuren voordat er voldoende bekwame Eerste Hulpverleners zijn,

die al voor de komst van professionele hulpdiensten op de juiste wijze EHBO verlenen.

 

Nog geen EHBO - diploma? Schrijf u dan in voor een nieuwe cursus.